Parafia pw. św. Stanisława Biskupa

Łęgowo Sulechowskie

Projekt Parafii współfinansowany przez PROW

Parafia Rzymskokatolicka w Łęgowie realizuje projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie pt: Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku – świadectwem historii. Exodus w nieznane.
W ramach projektu został wydany komplet 5 filmów pod wspólnym tytułem "Kościół w Klępsku - historia i sztuka". Obszerne skróty filmów zostały zamieszczone w serwisie You Tube. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do ich obejrzenia (wystarczy nacisnąć tytuł):
Biblia pauperum ( http://youtu.be/eXJMjfx0OLo )
Kościół w Klępsku Liturgia i Sztuka ( http://youtu.be/yoSb1R_Uwyo )
Exodus w nieznane ( http://youtu.be/ZfT2mYX2ROI )
Organy w klępsku Orkiestra aniołów ( http://youtu.be/xtLk2gv3cWo )
Podróż w Czasie i w Przestrzeni. Exodus w nieznane II ( http://youtu.be/yYokbsTey54 )
Zapraszamy także do kościoła w Klępsku na prezentację całych filmów (wyświetlane na życzenie).

Ewangelia na dziśWtorek 2018-05-22, 7. tydz. zwykły

Mk 9,30-37

Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.