Parafia pw. św. Stanisława Biskupa

Łęgowo Sulechowskie

Projekt Parafii współfinansowany przez PROW

Parafia Rzymskokatolicka w Łęgowie realizuje projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie pt: Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku – świadectwem historii. Exodus w nieznane.
W ramach projektu został wydany komplet 5 filmów pod wspólnym tytułem "Kościół w Klępsku - historia i sztuka". Obszerne skróty filmów zostały zamieszczone w serwisie You Tube. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do ich obejrzenia (wystarczy nacisnąć tytuł):
Biblia pauperum ( http://youtu.be/eXJMjfx0OLo )
Kościół w Klępsku Liturgia i Sztuka ( http://youtu.be/yoSb1R_Uwyo )
Exodus w nieznane ( http://youtu.be/ZfT2mYX2ROI )
Organy w klępsku Orkiestra aniołów ( http://youtu.be/xtLk2gv3cWo )
Podróż w Czasie i w Przestrzeni. Exodus w nieznane II ( http://youtu.be/yYokbsTey54 )
Zapraszamy także do kościoła w Klępsku na prezentację całych filmów (wyświetlane na życzenie).

Ewangelia na dziśWtorek 2018-02-20, 1. tydz. Wielkiego Postu

Mt 6,7-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.