Parafia pw. św. Stanisława Biskupa

Łęgowo Sulechowskie

Peregrynacja figury Matki Bożej Róży Mistycznej

Henryk i Irena Zawadzcy przybyli dnia 15.06.2014 r z figurą Matki Bożej Róży Mistycznej do parafii Łęgowo.
Matka Boża uczestniczyła /była obecna/ na wszystkich Mszach św.
w niedziele 15,22,29 .06 , 6.07 i 19.06 w Boże Ciało w kościołach parafii w Łęgowie,Bukowie,Klępsku.
Podczas Mszy św. ksiądz proboszcz Ks.Olgierd Banaś przybliżył wiernym historię objawień Matki Bożej Róży Mistycznej a także przekazał zainteresowanym 20 kompletów /kserowanych/ o objawieniach.
Figura Matki Bożej nawiedziła kilka rodzin:

  1. Jana Barwińskiego w Łęgowie
  2. Jana Jolantę Bagińskich w Bukowie
  3. Ryszarda Lidię Olszańskich w Klępsku
  4. Jana Weronikę Skupińskich w Klępsku

Matka Boża wędrowała z H. I. Zawadzkimi po Ziemi Lubuskiej :

  • 22.06 w Torzymiu u rodziny Ciesielskich
  • 29.06 Sulęcin u Leszka Kamili Żarkowskich, Torzym u Jerzego Banasia
  • 06.07 Matka Boża wyruszyła w dalszą podróż w Polskę.

Ewangelia na dziśWtorek 2018-05-22, 7. tydz. zwykły

Mk 9,30-37

Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.