Parafia pw. św. Stanisława Biskupa

Łęgowo Sulechowskie

Peregrynacja figury Matki Bożej Róży Mistycznej

Henryk i Irena Zawadzcy przybyli dnia 15.06.2014 r z figurą Matki Bożej Róży Mistycznej do parafii Łęgowo.
Matka Boża uczestniczyła /była obecna/ na wszystkich Mszach św.
w niedziele 15,22,29 .06 , 6.07 i 19.06 w Boże Ciało w kościołach parafii w Łęgowie,Bukowie,Klępsku.
Podczas Mszy św. ksiądz proboszcz Ks.Olgierd Banaś przybliżył wiernym historię objawień Matki Bożej Róży Mistycznej a także przekazał zainteresowanym 20 kompletów /kserowanych/ o objawieniach.
Figura Matki Bożej nawiedziła kilka rodzin:

  1. Jana Barwińskiego w Łęgowie
  2. Jana Jolantę Bagińskich w Bukowie
  3. Ryszarda Lidię Olszańskich w Klępsku
  4. Jana Weronikę Skupińskich w Klępsku

Matka Boża wędrowała z H. I. Zawadzkimi po Ziemi Lubuskiej :

  • 22.06 w Torzymiu u rodziny Ciesielskich
  • 29.06 Sulęcin u Leszka Kamili Żarkowskich, Torzym u Jerzego Banasia
  • 06.07 Matka Boża wyruszyła w dalszą podróż w Polskę.

Ewangelia na dziśWtorek 2018-02-20, 1. tydz. Wielkiego Postu

Mt 6,7-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.