Parafia pw. św. Stanisława Biskupa

Łęgowo Sulechowskie

Ogłoszenia Parafialne

Niedziela 25.10.2015

1. Intencje Mszy Sw. 1.11.2015r

        Buków

        Łęgowo

        Klępsk

     Intencje Mszy św. 2.11.2015 r

       

2.; Wszystkich Świętych  - Msze św. na cmentarzu

     Buków      godz.  9.00

     Klępsk     godz. 11.00

     Łęgowo    godz. 13.00

Ewangelia na dziśWtorek 2018-05-22, 7. tydz. zwykły

Mk 9,30-37

Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.