Parafia pw. św. Stanisława Biskupa

Łęgowo Sulechowskie

Msze Święte

Msze święte w niedziele zwykłe :

Buków  8:30

Klępsk 10:00

Łęgowo 11:30


 

19 Niedz. Zwykła  10.08

     Buków  +Władysław Burka

     Klępsk  + Zygmunt Paluszkiewicz

     Łęgowo + O zdrowie dla Marii

 

  Wnibowzięcie NMP  15.08

     Buków  + Z rodz. Sowińskich  Pęczkowskich

     Klępsk  +Władysław Chmielewski

     Łęgowo  +Maria Baszczyn

 

   Niedziela  17.08

     Buków  +Tomasz Elżbieta Zmiertka

     Klępsk  + Maria Marcin Piątek

     Łęgowo + Mirosław Danielak  Wiesław Walczak

Ewangelia na dziśWtorek 2018-02-20, 1. tydz. Wielkiego Postu

Mt 6,7-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.