Parafia pw. św. Stanisława Biskupa

Łęgowo Sulechowskie

Msze Święte

Msze święte w niedziele zwykłe :

Buków  8:30

Klępsk 10:00

Łęgowo 11:30


 

19 Niedz. Zwykła  10.08

     Buków  +Władysław Burka

     Klępsk  + Zygmunt Paluszkiewicz

     Łęgowo + O zdrowie dla Marii

 

  Wnibowzięcie NMP  15.08

     Buków  + Z rodz. Sowińskich  Pęczkowskich

     Klępsk  +Władysław Chmielewski

     Łęgowo  +Maria Baszczyn

 

   Niedziela  17.08

     Buków  +Tomasz Elżbieta Zmiertka

     Klępsk  + Maria Marcin Piątek

     Łęgowo + Mirosław Danielak  Wiesław Walczak

Ewangelia na dziś



Piątek 2018-08-17, Wspomnienie Św. Jacka, Kapłana

Mt 19,3-12

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?” On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: «Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”. Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?” Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”. Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić”. Lecz On im odpowiedział: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki tak się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje”.