Parafia pw. św. Stanisława Biskupa

Łęgowo Sulechowskie

Msze Święte

Msze święte w niedziele zwykłe :

Buków  8:30

Klępsk 10:00

Łęgowo 11:30


 

19 Niedz. Zwykła  10.08

     Buków  +Władysław Burka

     Klępsk  + Zygmunt Paluszkiewicz

     Łęgowo + O zdrowie dla Marii

 

  Wnibowzięcie NMP  15.08

     Buków  + Z rodz. Sowińskich  Pęczkowskich

     Klępsk  +Władysław Chmielewski

     Łęgowo  +Maria Baszczyn

 

   Niedziela  17.08

     Buków  +Tomasz Elżbieta Zmiertka

     Klępsk  + Maria Marcin Piątek

     Łęgowo + Mirosław Danielak  Wiesław Walczak

Ewangelia na dziśWtorek 2018-05-22, 7. tydz. zwykły

Mk 9,30-37

Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.